οικία > Νέα > Τελευταίες Εκθέσεις

2022 API Έκθεση Qingdao

2022-05-05

Αύγουστος 2022


Ιδρύθηκε από το Εθνικό Γραφείο Ιατρικού Ελέγχου της Κίνας (ο προκάτοχος του NPMA) το 1968.

Συγκεντρώνει το 97% των 100 κορυφαίων κινεζικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Το 99% των κατασκευών πληροί τις απαιτήσεις της GMP.

Υποστηρίζεται από πολλές ισχυρές ενώσεις στην Κίνα: CCFDIE, CPIA, CBPIA, CATCM, CNMA, CNPPA, κ.λπ.